Hoe investeren leerkrachten zélf in de verlaging van werkdruk?

Hoe investeren leerkrachten zélf in de verlaging van werkdruk?

In de discussie over werkdruk in het onderwijs valt ons één ding op: Het gaat over meer geld voor salaris, meer handen in de klas en over kleinere klassen, en dat vinden wij zeker belangrijk voor het Nederlandse onderwijs. Maar tot nu toe hebben we op geen enkel moment iemand –leerkracht, noch directeur of minister – in de media horen praten over wat leerkrachten zélf kunnen doen om de werkdruk te verminderen.

Hoe zorgen we ervoor dat de draagkracht van de leerkracht zélf versterkt wordt? Leerkrachten voelen zich verantwoordelijk, zijn harde werkers en willen het beste voor de kinderen. Ze zijn vaak perfectionisten en dit alles kan tot gevolg hebben dat ze wel voor de kinderen zorgen, maar niet goed genoeg voor zichzelf. Aangezien het ons werk is leerkrachten meer flow en werkplezier te laten ervaren en we daarmee ook nog eens goede resultaten bereiken, verbaast het ons enorm dat hierover niet gesproken wordt in deze discussie. Een gemiste kans!

Begrijp het goed: Onze kinderen ontwikkelen zich vast beter met extra handen, ogen en inzichten in de klas. Een hoger salaris gunnen we eenieder. Maar dit is niet genoeg. Leerkrachten – naast vele werknemers uit andere beroepsgroepen – zullen (beter) moeten leren om in deze prestatiemaatschappij gezond te blijven. In de eerste plaats voor zichzelf, maar zeker ook als rolmodel voor de kinderen.

Graag pleiten wij er voor budget vrij te maken om leerkrachten op dit terrein te scholen. Leer de leraar hoe je stress beter kunt hanteren. En hoe je weer meer plezier in je werk kunt krijgen. Want dat laatste is een heel probaat middel tegen stress. Salarisverhoging maakt je werk niet per se leuker, flow ervaren wél!

Share